မြန်မာနိုင်ငံ အကောက်ခွန်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (၂၁) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အသင်းသားစုံညီ အစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားလွှာ

ကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၇) ရက် (စနေနေ့)

ကျင်းပမည့်အချိန် - (၁၀:၀၀)နာရီ၊ နံနက် (၉:၃၀) နာရီတွင် နေရာယူပါရန်

ကျင်းပမည့်နေရာ - UMFCCI OFFICE TOWER (မင်္ဂလာခန်းမ)

အမှတ် (၂၉)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

H.S Advance Training for MCBA

we will held on 19-20 Jan 2018 at Hotel Grand United (Ahlone), No.35, Min Ye Kyaw Swar Road,(Corner of Hninsi Gone Street) in front of Central Women Hospital , by our Expert, Trainer Mr. Izaak Wind will share his lecture.

MCBA AOA & MOA နှင့် ပတ်သက်၍ အသင်းဝင်များ၏ အကြံပြုလွှာများ တောင်းခံခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံ အကောက်ခွန်လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်သူများအသင်း၏ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသည့် သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း၊ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း (အကြမ်း) ကို အသင်းဝင်များ အသေးစိတ် သိရှိ နားလည်နိုင်စေရန် လည်းကောင်း၊ အဆိုပါ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း၊ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း နှင့် ပတ်သက်၍ မရှင်းလင်းသည့် အချက်များပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊အကြံပြု ဆွေးနွေးတင်ပြလိုပါက ၂၀၁၇၊ ဒီဇင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့ မတိုင်မှီ အသင်းရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ဖက်စ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ အီးမေလ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဆက်သွယ် မေးမြန်း အကြံပြုနိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ကာလ ကျော်လွန်သွားသည့် အကြံပြုတင်ပြချက်များကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတော့မည် မဟုတ်ကြောင်း ကြိုတင်အသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။